شرکت ما ، پروژها ، تقدیر نامه ها

جوایز و افتخارات

دریافت لوح تقدیر از مهندس آخوندی وزیر راه در سال ۹۵ برای پروژه راه آذربایجان غربی

دریافت لوح تقدیر از مهندس داود کشاورزیان معاونت راه و شهر سازی در سال ۹۴

پروژهای تمام شده

بهسازی و روکش آسفالت آزاد راه کرج قزوین زنجان قطعه یک

بهسازی و روکش آسفالت آزاد راه قزوین زنجان قطعه دو

مدیران

مدیر عامل : مهندس رازمیک خاچیکیان

رییس هیت مدیره : مهندس عبدالحسین دهقانپور

نایب رییس هیت مدیره : مهندس آگوست ملک کرم

عضو هیت مدیره : مهندس علی محمد فروغی

دپارتمان نظارت

مهندس رامین فربود

مهندس بهرام طالبی

مهندس امیر محمد دهداران

مهندس فریدون زمانی

دپارتمان طراحی

مهندس علی محمد فروغی
مهندس منوچهر فلاح
مهندس اصغری

کارشناسان کلیدی

مهندس محمد علی فروغی

مهندس عبدالحسین دهقانپور

مهندس بهرام طالبی

مهندس رامین فربود